Samen werken aan een oplossing.

Deze pagina is nog onder constructie.

De mediator zorgt ervoor, dat:

De kosten van mediation zijn vaak aanzienlijk lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.

Een mediation traject kan veelal sneller worden afgerond dan een gerechtelijke procedure.

Partijen hebben zelf inspraak in de oplossing. Bij een gerechtelijke procedure zal de rechter een uitspraak doen waarin de partijen zich moeten schikken.

Door het informele karakter blijven de verhoudingen tussen beide partijen beter of kan er op een goede manier worden afgesloten.