Scheiden is vaak een moeilijk, emotioneel proces dat u doormaakt met elkaar. De emoties voeren de boventoon, de communicatie loopt vast en u gaat door op adrenaline. Toch is het in deze periode heel belangrijk dat u met elkaar in gesprek blijft, omdat er emotioneel en zakelijk veel beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen die door u beide gedragen moeten worden; ten aanzien van alimentatie, de kinderen, de woning, pensioen of misschien een eigen bedrijf. Om te voorkomen dat uw scheiding een groot gevecht wordt ten koste van u, uw partner en uw eventuele kinderen kunt u een mediator inschakelen.

Kinderen willen een stem hebben

Door een scheiding verandert er veel voor kinderen. Er moet een regeling worden getroffen over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het is belangrijk om als ouders hier goede en werkbare afspraken over te maken. Kinderen hebben een sterk loyaliteitsgevoel en willen vaak hun ouders sparen door niet hun eigen verdriet en angsten te tonen. Om kinderen hierin te helpen, werk ik ook samen met een gespecialiseerde kindercoach. Kinderen zijn erbij gebaat dat de afspraken ook passen bij de henzelf, hoe ze zijn en waar ze behoefte aan hebben. Ze willen een stem hebben en geen keuzes hoeven maken. 

Tijdens de gesprekken is er ruimte voor emotie en kunt u alles bespreekbaar maken. Ik faciliteer en ondersteun u in de communicatie en gezamenlijk maken we belangrijke afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. Alle afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dat levert u een respectvolle scheiding op met aandacht voor een duurzame toekomst zonder elkaar.

Op het gebied van echtscheidingsbemiddeling werk ik samen met de professionele organisatie Resolve. Hierdoor kan de gehele scheiding tegen een all-in tarief geregeld worden inclusief advocaat. Meer informatie op www.resolve.nu


De mediator zorgt ervoor dat:
  • Er oplossingen en afspraken komen op het gebied van alimentatie, uw huisvesting en uw financiën en pensioen.

  • Er samen met u goede afspraken worden gemaakt over de zorg voor uw kinderen; deze komen in het ouderschapsplan.

  • Uw scheiding juridisch wordt afgehandeld. Onze advocaat levert de stukken in bij de rechtbank. Het hele traject, inclusief de afhandeling bij de rechtbank, bestaat uit een all-in tarief.


Sesan Mediation Training & Consultancy in Nijensleek richt zich op mediation bij echtscheidingen en arbeidsconflicten.
Adresgegevens

Sesan
Natasja Luijmes
Hoofdweg 22
8383 EG Nijensleek

KvK 67929524

Sesan werkt samen met:
Lid van:
Social