Kinderen willen een stem hebben

Door een scheiding verandert er veel voor kinderen. Er moet een regeling worden getroffen over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het is belangrijk om als ouders hier goede en werkbare afspraken over te maken. Kinderen hebben een sterk loyaliteitsgevoel en willen vaak hun ouders sparen door niet hun eigen verdriet en angsten te tonen. Om kinderen hierin te helpen, werk ik ook samen met een gespecialiseerde kindercoach. Kinderen zijn erbij gebaat dat de afspraken ook passen bij de henzelf, hoe ze zijn en waar ze behoefte aan hebben. Ze willen een stem hebben en geen keuzes hoeven maken.

Tijdens de gesprekken is er ruimte voor emotie en kunt u alles bespreekbaar maken. Ik faciliteer en ondersteun u in de communicatie en gezamenlijk maken we belangrijke afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. Alle afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dat levert u een respectvolle scheiding op met aandacht voor een duurzame toekomst zonder elkaar.

Op het gebied van echtscheidingsbemiddeling werk ik samen met de professionele organisatie Bmiddl.ni Mediation Groep. Hierdoor kan de gehele scheiding tegen een all-in tarief geregeld worden inclusief advocaat. Meer informatie op www.bmiddl.nl

De mediator zorgt ervoor, dat:

Er oplossingen en afspraken komen op het gebied van alimentatie, uw huisvesting en uw financiën en pensioen.

Uw scheiding juridisch wordt afgehandeld. Onze advocaat levert de stukken in bij de rechtbank. Het hele traject, inclusief de afhandeling bij de rechtbank, bestaat uit een all-in tarief.

Er samen met u goede afspraken worden gemaakt over de zorg voor uw kinderen; deze komen in het ouderschapsplan.