Werk is een belangrijk onderdeel in ons leven. Soms ontstaat er een verstoorde arbeidsrelatie of -conflict met enorme gevolgen voor u als werknemer of werkgever, denk aan ziekte, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Samen een oplossing zoeken is dan misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar door tijdig een arbeidsmediator in te schakelen kunt u voorkomen dat een verstoorde werkrelatie verder escaleert en resulteert in een rechterlijke procedure.

Samen werken aan een oplossing

Mediation is een methode om werkgever en werknemer weer met elkaar in gesprek te brengen en gezamenlijk te werken aan een constructieve, duurzame en door beiden gedragen oplossing voor het ontstane conflict. Mediation is op vrijwillige basis: werkgever en werknemer kunnen/mogen gedurende de mediation gesprekken overal op terugkomen totdat er een handtekening is gezet. De sessies zijn vertrouwelijk en er wordt een geheimhoudingsverklaring getekend om de openheid in de gesprekken te borgen.

Welke oplossing eruit komt met mediation bij arbeidsconflicten is per situatie verschillend. De afspraken worden –zo nodig – vastgelegd in een overeenkomst. Indien de arbeidsrelatie wordt voortgezet, worden er afspraken gemaakt op welke basis deze wordt voortgezet en wat beide partijen hiervoor nodig hebben. Indien de arbeidsrelatie niet voortgezet kan worden dan wordt er gewerkt aan een ontslag met wederzijds goedvinden. Het resultaat is in deze situatie dat er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld waarin alle afspraken worden vastgelegd. Als arbeidsmediator heb ik kennis van zaken over opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.


De voordelen van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure zijn:
  • De kosten van mediation zijn vaak aanzienlijk lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.

  • Partijen hebben zelf inspraak in de oplossing. Bij een gerechtelijke procedure zal de rechter een uitspaak doen waarin de partijen zich moeten schikken.

  • Een mediation traject kan veelal sneller worden afgerond dan een gerechtelijke procedure.

  • Door het informele karakter blijven de verhoudingen tussen beide partijen beter of kan er op een goede manier worden afgesloten.


In enkele gevallen leidt mediation niet tot een goede oplossing en is er alsnog een gerechtelijke procedure nodig. Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een eerste kosteloos kennismakingsgesprek? Neem gerust contact met mij op, dat kan telefonisch of via het contactformulier.

 

Sesan Mediation Training & Consultancy in Nijensleek richt zich op mediation bij echtscheidingen en arbeidsconflicten.
Adresgegevens

Sesan
Natasja Luijmes
Hoofdweg 22
8383 EG Nijensleek

KvK 67929524

Sesan werkt samen met:
Lid van:
Social