Scheiden is vaak een moeilijk, emotioneel proces dat jullie doormaken met elkaar. De emoties voeren de boventoon, de communicatie loopt vast en jullie gaan door op adrenaline. Emotioneel en zakelijk moeten er veel beslissingen genomen worden. Vaak in een korte tijd, waardoor jullie soms door de bomen het bos niet meer zien.

Als er ook kinderen bij betrokken zijn is het belangrijk om als ouders hier goede,respectvolle  en werkbare afspraken over te maken. Die recht doen aan de kinderen en jullie ouderschap. Uit ervaring weet ik dat ondersteuning bij het gehele proces voor nu en in de toekomst erg waardevol kan zijn.

Ik faciliteer en ondersteun jullie in de communicatie en het gezamenlijk maken van deze belangrijke afspraken. Dat levert jullie een respectvolle scheiding op met aandacht voor een duurzame toekomst zonder elkaar.

Adresgegevens

Sesan
Natasja Luijmes
Wilderapels 3
8381 CH Vledder

Sesan

KvK 67929524

Social